You are here

Kuuluvatko Mormonitemppelit kristillisyyteen?

Printer-friendly version

Kuuluvatko Mormonitemppelit kristillisyyteen?

Luke P. Wilson

Mormonikirkolla, viralliselta nimeltään Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko, on joukottain temppeleitä toiminnassa ympäri maailmaa. Se väittää, että nämä vaikuttavan näköiset rakennukset ja niissä suoritetut rituaalit (kuten kaste kuolleitten puolesta ja iankaikkiset avioliitot), ovat jatkona Raamatussa mainitulle Jerusalemin temppelille ja siellä suoritetuille menoille. Se myös väittää, että Jeesus Kristus ja hänen apostolinsa, jotka perustivat alkukirkon, tekivät tällaista temppelityötä.

"Kun vertaa mitä tapahtui Raamatun temppelissä mormonitemppeleissä tapahtuviin toimituksiin, huomaa heti, ettei niillä ole mitään yhteistä."

Vieraillessasi tässä temppelissä, asetamme pohdittavaksesi seuraavat pari kysymystä:

 • Tukeeko Raamattu ja historiasta saadut tiedot näitten temppeleitten olemassaoloa ja sitä Mormonikirkon väitettä, että alkukristityt ottivat osaa tällaisiin rituaaleihein?
   
 • Voiko Mormonikirkko temppelisysteemeineen olla tosi "palautettu" kristillinen kirkko, mitä se väittää olevansa?

Tämä lehtinen pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin.

Ei mitään yhteistä tarkoitusta

Kun vertaa mitä tapahtui Raamatun temppelissä mormonitemppeleissä tapahtuviin toimituksiin, huomaa heti, ettei niillä ole mitään yhteistä. Katsotaanpa ensiksi raamatullisen temppelin tarjoitusta. Sen ainoana tarkoituksena oli opettaa syntien sovituksen tarpeellisuutta ehtona osallistumisesta totisen, elävän Jumalan palvelemiseen. Alttari oli välittömästi Jerusalemin temppelin ainoan sisäänkäynnin edessä (ks. kuva 1), mikä ilmentää tätä yksinomaista tarkoitusta. Se korosti, että Jumalan rakkaus ja hyväksyminen ojennetaan sille syntiselle, jonka synnit Hänen uhrilampaansa on maksanut. Salomo korosti tätä yhtä ja ainoaa tarkoitusta (2. Aikakirja 2:6), "Mikä siis olen minä rakentamaan hänelle temppeliä muuta varten kuin uhratakseni hänen edessänsä?"1

Sen vastaisesti Mormonitemppelien tarkoituksena on siellä suorittaa outoja toimituksia, joihin kuuluvat mm. kasteet kuolleitten puolesta ja iankaikkiset avioliitot. Mormonikirkon ja sen pyhien kirjoitusten mukaan ihmisistä voi, näiden toimitusten kautta, tulla jumalia (Opin ja Liittojen Kirja, 132:19-20).2 Se väittää, että nämä toimitukset olivat osa varhaista kristillisyyttä, mutta että ne luopumuksen kautta jätettiin pois. Se väittää, että kaikki muut kirkot ovat väärässä ja luopiotilassa3, ja että Mormonikirkko on ainoa tosi kristillinen kirkko koko maailmassa. Näistä väitteistä huolimatta, nämä toimitukset eivät ole raamatullisia, eikä niistä ole yhtään mainintaa missään vanhoissa juutalaisten kirjoituksissa eikä varhaisten kristittyjen historiassa.

Mormonitemppelissä on vaikuttavan näköinen kasteallas, mikä lepää kahdentoista, luonnollista kokoa olevan, veistetyn härän päällä (ks. kuvaa 2). Tämä allas on tehty Raamatussa kirjoitetun altaan mukaan, mitä siinä kutsutaan vaskialtaaksi tai vaskimereksi, ja mikä oli Salomonin temppelin sisäänkäynnin edessä, juuri sen ulkopuolella (2. Aikakirja 4:2, 15, ks. kuvaa 1). Tämä Raamatussa mainittu allas ei kuitenkaan ollut kasteita varten, kuten Mormonikirkko opettaa (kasteet ovat Uuden Testamentin toimituksia). Pyhät kirjoitukset sanovat selkeästi, että se oli pappien peseytymistä vasten, eläinten uhraamisen jälkeen, valmistautuakseen palveluun pyhäkössä (2. Mooseksen Kirja 30:18-20; 2 Aikakirja 4:2-6). Mormonien suorittamat kasteet kuolleitten puolesta eivät ole juutalaisten eivätkä kristittyjen harjoittamia toimituksia. Ne ovat Uuden Testamentin opetusten vastaisia sekä kasteesta että pelastuksesta.

Raamatun temppelissä ei koskaan vihitty iankaikkiseen avioliittoon kuten mormonitemppeleissä tehdään. Raamatussa, enempää kuin missään juutalaisten tai varhaiskristittyjen kirjoituksissa, ei ole yhtään ainoata mainintaa tällaisista rituaaleista. Sitä vastoin apostoli Paavali (Roomalaiskirje 7:2) selkeästi opettaa, että avioliitto on vain tämän elämän ajaksi: "Niinpä sitoo laki naidun vaimon mieheensä; mutta jos mies kuolee, on vaimo irti tästä laista." Jeesus opetti samoin, että "ylösnousemuksessa ei naida eikä mennä miehelle; vaan he ovat niinkuin enkelit taivaassa" (Matteus 22:30). Mormonitemppeleissä suoritetut iankaikkiseen avioliittoon vihkimiset eivät ole kristillisiä eivätkä raamatullisia toimituksia. 

Raamatullisia säädöksiä rikottu

Toinen ajattelemisen arvoinen asia on huomioida, että mormonitemppelit rikkovat monia Jumalan ilmoittamia, Raamatun temppeliä koskevia säädöksiä.

 1. Jumala asetti vain yhden temppelin. Israelilla tuli olla vain yksi temppeli kuvaamaan sitä tosiasiaa, että on olemassa vain yksi tosi Jumala (5. Mooseksen Kirja 12:5, 13-14; 16:5, 6). Mormonikirkolla on toiminnassa lukuisia temppeleitä vastoin tätä jumalallista käskyä. Seuraavana neljä esimerkkiä siitä.
   
 2. Vain pappien sallittiin mennä Raamatun temppeliin. Jumalanpalvojat - tämä koski jopa Israelin kuningastakin4 — eivät voineet tulla lähemmäksi kuin esipihassa olevan suitsutusalttarin luo. Koska ei-papistoon kuuluvien sallitaan mennä mormonitemppeliin ja osallistua sen toimituksiin, tämä on toinen kohta, missä mormonitemppelit ja niiden toiminta ovat vastoin raamatullista ilmoitusta.
   
 3. Kaikki Raamatun temppelissä suoritetut toimitukset olivat yleisessä tiedossa. Niistä on yksityiskohtaiset selostukset pyhissä kirjoituksissa (ks. esimerkiksi 2. Mooseksen Kirja, 30:7-10; 3. Mooseksen Kirja, 4:5-7; 16:1-34; 24:1-9).5 Raamattu varoittaa kristittyjä osallistumasta salaisiin menoihin (Matteus 10:26-27; Efesolaiskirje 5:11-12). Jeesus sanoi samoin, ettei Hänen opetuksiinsa kuulunut mitään salaista, "Minä olen julkisesti puhunut maailmalle...enkä ole salassa puhunut mitään" (Joh. 18:20). Mormonikirkko, tämän jyrkkänä vastakohtana, vaatii, että sen temppelirituaalit on pidettävä salassa.6
   
 4. Raamattu asettaa Aaronin pappeudelle jyrkät sukuperää koskevat vaatimukset. Se opettaa ehdottomana vaatimuksena, että vain Leevin sukukuntaan ja Aaronin perheeseen kuuluvat olivat kelvollisia toimimaan pappeina temppelipyhäkössä. (4. Mooseksen Kirja 3:10; 2. Mooseksen Kirja 29:9; 4. Mooseksen Kirja 18:1-7).7 Mormonikirkko, mikä väittää omaavansa palautetun Aaronin pappeuden, jättää tämän seikan täysin huomioimatta.8

Temppelit tarpeettomia

Jeesus ennusti palvelustyönsä loppuaikoina että Jerusalemin temppeli tullaan tuhoamaan (Matteus 24:1-2). Hän sanoi opetuslapsilleen, "tähän ei ole jäävä kiveä kiven päälle, maahan jaottamatta."

Tämä profetia täyttyi 70 j.Kr., kun Rooman kenraali Tiitus tuhosi temppelin; ja sitä ei ole jälleenrakennettu. Jeesus sanoi, että temppelipalvelus tullaan korvaamaan uudella jumalanpalveluksella, ilman temppelirakennusta: "Tulee aika, jolloin ette rukoile Isää tällä vuorella ettekä Jerusalemissa ... Mutta tulee aika ja on jo, jolloin totiset rukoilijat rukoilevat Isää hengessä ja totuudessa; sillä senkaltaisia rukoilijoita myös Isä tahtoo." (Joh. 4:21, 23)

Kristuksen kuoleman hetkellä Jumala itse osoitti, että temppelipalvelus on nyt loppunut. Evankeliumit ilmoittavat, että juuri sillä hetkellä kun Jeesus antoi henkensä "temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti" (Matteus 27:51; ks. myös Markus 15:39; Luukas 23:45). Ennen sen repeämistä juuri Jeesuksen kuoleman hetkellä, paksu temppelin esirippu (ks. kuvaa 2) toimi kuin seinänä, etteivät papit voineet nähdä kaikkein pyhimpään. Tämä sisäinen huone edusti Jumalan pyhää ja kirkastettua läsnäoloa. Vain ylimmäisen papin oli sallittua mennä kaikkeinpyhimpään, ja hänkin vain kerran vuodessa, sovituspäivänä (Yom Kippur-päivänä).Tämä rajoitus osoitti, ettei vanhan liiton kautta voinut päästä Jumalan kasvojen eteen. Uudesta Testamentista (Kirje hebrealaisille 9:8) luemme, "Näin Pyhä Henki osoittaa, että tie kaikkeinpyhimpään vielä on ilmoittamatta, niin kauan kuin etummainen maja vielä seisoo." Muinaisissa juutalaiskirjoituksissa kuvataan, että temppelin esirippu oli niin paksu, ettei edes kaksi härkävaljakkoa, vetäen vastakkaisiin suuntiin, voisi sitä repiä.9 Todellakin tämä esiripun "ylhältä alas asti" repeäminen oli Jumalan yliluonnollinen teko, taivaan vastaus Hänen ristillä suorittamaan kertakaikkiseen sovitustyöhön. (On huomattavaa, ettei mormonitemppeleissä ole ristiä, mikä on kristillisten kirkkojen tunnus.) Uskon kautta Kristukseen uskoville on nyt annettu vapaa pääsy Jumalan kasvojen eteen. Hebrealaiskirjeen sanoin, "Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut, Jeesus, Jumalan Poika...Käykäämme sentähden uskalluksella armon istuimen eteen, että saisimme laupeuden ja löytäisimme armon, avuksemme oikeaan aikaan." (Kirje hebrealaisille 4:14-16; ks. myös 6:19; 10:19-22).

Temppelin esiripun repeäminen lopetti temppelijumalanpalveluksen. Se on nyt tarpeeton, ja emme enää tarvitse ihmispappeja emmekä temppeliä. Jeesuksen Kristuksen antaman uuden liiton kautta meillä kaikilla uskovilla on ylimmäinen pappi, joka on itsessään taivaan pyhäkössä. Täten "kristillinen temppeli" miksi Mormonikirkko temppeleitään esittää, on ristiriitainen termi.
 


 

1. Kaikki Raamatun lainaukset englanninkielisessä tekstissä ovat Kuningas Jaakon käännöksestä. Suomenkieliset Raamatun lainaukset ovat XI yleisen Kirkolliskokouksen vuonna 1933 käytäntöön ottamasta suomennoksesta. Lainaukset monista MAP-kirkon julkaisuista on otettu englanninkielisistä teoksista ja vastaavat niissä olevia sivunumeroita.

2. Ks. myös Evankeliumin Periaatteet ("Gospel Principles", s. 245); Celestinen Avioliitto ("Achieving a Celestial Marriage", s. 130)

3. Mormonien pyhät kirjoitukset sisältävät mormonismin perustajan, Joseph Smithin, ensimmäisen näyn kertomuksen. Hän väitti, että Jumala itse sanoi hänelle, että kaikki kristilliset kirkot "olivat väärässä...ja minulle puhuva Persoona sanoi, että kakki niiden uskontunnustukset olivat kauhistus hänen silmissään" (Kallisarvoinen Helmi, Joseph Smith 2:18-19).

4. Se, etteivät muut kuin Aaronin pappeuteen kuuluvat päässeet itse temppelin pyhäkköön, on osoitettu kertomuksessa juutalaiskuninkaasta, Ussiaasta, joka meni temppelin suitsutusalttarille suitsuttamaan. Papit "astuivat kuningas Ussiaa vastaan ja sanoivat hänelle, 'Ei ole sinun asiasi, Ussia, suitsuttaa Herralle, vaan pappien, Aarnonin poikien, jotka ovat pyhitetyt suitsuttamaan. Mene ulos pyhäköstä, sillä sinä olet ollut uskoton, eikä siitä tule olemaan kunniaa Herralta Jumalalta' (2. Aikakirja 26:18). Raamattu kertoo, että kun Ussia vihastui eikä välittänyt tästä nuhtelusta, Jumala löi häntä pitaalilla, jolloin papit karkoittivat hänet väkivaltaisesti temppelistä.

5. Luukkaan evankeliumin 1:10 osoittaa, että kansa oli tietoinen pappien tehtävästä. Yksi niistä oli suitsuttaa, mikä symbolisoi rukouksia Herralle (Psalmit 141:2; Johanneksen ilmestys 5:8; 8:4). Suitsutusalttari oli välittömästi esiripun edessä (s. kuvaa 1). Raamattu kertoo, että kun Sakarias oli toimittamassa tätä pappistehtävää, "kaikki kansa oli suitsuttamisen aikana ulkopuolella rukoilemassa." (Luukas 1:10). Heidän rukouksensa oli epäilemättä, että Sakariaan palvelustyö heidän puolestaan olisi Herralle otollinen.

6. Mormonikirkon mukaan heidän temppelirituaalinsa ovat "pyhiä, eivätkä salaisia." Tällaisella selityksellä ei ole itse asiassa mitään eroa, koska kirkon jäsenille on annettu määräykset olla puhumatta temppelitoimituksista temppeleitten ulkopuolella. (Boyd K. Packer, The Holy Temple, Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkko, 1982, s. 2.)

7. Ne miespuoliset Leeviläiset, jotka eivät olleet Aaronin perhekunnasta, suorittivat pappien valvonnan alaisina alempiarvoisia temppelipalvelukseen kuuluvia tehtäviä (4. Mooseksen Kirja 3:5-9). Hiljattainen tieteellinen tutkimus, josta oli kirjoitus Englantilaisessa Nature nimisessä julkaisussa, tukee sitä, että nykyisten juutalaismiesten (jotka sanovat olevansa sukuperänsä takia oikeutettuja Aaronin pappeuteen) ja yli 3000 vuotta sitten eläneitten raamatullisen Aaronin jälkeläisten välillä on geneettinen yhteys. Tätä tutkimusta johtaa professori Karl Skorecki, Rambanin lääketieteellisestä keskuksesta, nimeltä Technion-Israel Institute, Haiffassa, Israelissa. Hän sanoo löytäneensä "selvän eron juutalaispapilliseen sukuun kuuluvien ja ei-papilliseen sukuun kuuluvien juutaisten Y-kromosoomien välillä." Tämä geneettinen yhteys on havaittu oletettuun papilliseen sukuun kuuluvien Eurooppalaisten juutalaisten joukossa (Sephardic ja Ashkanazic yhteisöissä).Tämä Y-kromosoomi on löydetty vain miespuolisissa yksilöissä, isien puolelta perittynä ilmiönä. Ks. "Y-Chromosomes in Jewish Priests", Nature aikakausilehti, osa 385, 2. tammikuuta 1997, s. 32.

8. Tämä on myös suuri vastaväite Mormonin Kirjalle, mikä väittää, että ennen Kolumbuksen aikaa Amerikan mantereelle tulleet ihmiset olivat hebrealaisia, joita se kutsuu "nefiläisiksi", ja sanoo, että heillä oli temppeleitä, ja että he noudattivat Herran käskyjä "kaikessa, Mooseksen lain mukaan" (2 Nefi 5:10; 25:24). Kuitenkin heidän sanotaan olleen Joosefin jälkeläisiä (1 Nefi 5:16; tai Joosefin pojan Manassen jälkeläisiä, Alma 10:3) eikä Leevin sukukuntaan kuuluvia. Tästä seuraa, ettei Mormonin Kirjan kansalla voinut olla laillista Aaronin pappeutta. Siitä huolimatta, että nimi Aaron esiintyy 48 kertaa Mormonin Kirjassaa, sitä ei ole käytetty viittaamaan Raamatun Aaroniin tai Aaronin pappeuteen. Seuraavana on luettelo Vanhassa Testamentissa käytetyistä ilmestymajaan temppeliin liittyvistä termeistä, mitä ei ole kertaakaan mainittu Mormonin Kirjassa (sulkeissa olevat luvut ilmoittavat kuinka monta kertaa niitä on käytetty Raamatussa), vaskiallas tai meri (13), suitsutus (121), liitonarkki (48), Aaronin pojat (97), armoistuin (23), sovituspäivä (21), lehtimajajuhla (17), pääsiäinen (59), Herran huone (627) (Laskettu engl.kielisestä kuningas Jaakon käännöksestä.)

9. M.R. DeHaanin kirjasta "The Tabernacle" (Painettu, Grand Rapids: Eesdmans, 1955), s. 115.