You are here

Нова светлина върху първото видение на Джоузеф Смит

Printer-friendly version

Нова светлина върху първото видение на Джоузеф Смит

Уесли П. Уолтърс

Официалното описание на първото видение на Джоузеф Смит:

Някъде през втората година след преместването ни в Манчестър, имаше необичайно вълнение на религиозна тема, в областта където живеехме.

То започна сред методистите, но скоро стана общо сред всички секти в този регион на страната... и големи множества се обединяваха в различни религиозни групи... Някои спореха за методистката вяра, други за презвитерианската, а някои за баптистката... съзнанието ми някак стана пристрастно към методистката секта... но объркването и борбата сред различните деноминации бе толкова голямо, че бе невъзможно... да стигнеш до каквото и да е заключение, кой бе прав и кой грешеше... В съгласие с, решимостта ми да попитам за Бога, се оттеглих в гората, за да направя опит Беше сутринта на красив и ясен ден, в ранната пролет на хиляда осемстотин и двайста... коленичих и започнах да представям желанията на сърцето си пред Бога... Видях лъч светлина точно над главата ми... Докато лъчът почиваше над мен, видях две личности, чиято осветеност и слава не се поддава на никакво описание... Единият от тях ми проговори, назовавайки ме по име и каза, като посочи другият “Това е Моят Възлюбен Син. Чуй го!”... Попитах високопоставените личности, които стояха над мен в светлината, коя от всичките секти бе права, (понеже до този момент никога не ми мина през ума, че всички те грешат) и към коя би трябвало да се присъединя. Беше ми отговорено, че не трябва да се включвам към нито една от тях, защото всички те бяха сгрешили... Скоро открих, обаче, че разказаната от мен история предизвика голям брой предразсъдъци срещу мен сред религиозни професори (вярващи), и бях причината за голямо преследване, което продължи да нараства; и въпреки, че бях скромно момче, само на около четиринадесет, петнадесет годишна възраст... все пак мъже с високо положение обърнаха внимание достатъчно да предизвиква публичното съзнание срещу мен., и произведе горчиво преследване; и това бе обичайно сред всички секти , всички обединени, за да ме преследват.

Перла с висока цена, Джоузеф Смит - История 1:5-8, 14-19, 22
 

"Ако има дори минимална възможност, тази крайъгална точка в Мормонската история да е измислица, колко от поместените факти или всичките един Светия от последните дни не би искал?"


Важността на видението на Джоузеф Смит

Историята от първото видение на Джоузеф Смит - цитирана по-горе - е една от фундаменталните истини заявявана от Църквата на Исус Христос на Светиите от последното време (мормони). Нейната важност е описана като като “втората след вярването в божествеността на Исус от Назарет“. Мормонският апостол Хю Б. Браун декларира:

Първото видение на пророка Джоузеф Смит представлява предварителната работа на Църквата, която по-късно бе организирана. Ако това Първо Видение не е нищо друго освен плод на въображението на Джоузеф Смит, тогава Мормонската църква е това, което казват за нея нейните хулители - зла и преднамерена измама (Изобилният Живот, 310-311 стр.).

Ако има дори минимална възможност, тази крайъгална точка в Мормонската история да е измислица, колко от поместените факти или всичките един Светия от последните дни не би искал? Този памфлет осигурява историческо доказателство, което поставя първото видение на Джоузеф Смит в нова светлина. Много Светии от последното време, днес, остават незапознати със значими исторически детайли, които са били преднамерено пропуснати или скрити, включително и следните факти:

 • Според историческите данни Джоузеф Смит не би могъл да бъде запален от съживлението през 1820 и да попита, коя църква е истинска, след като не е имало никакво съживление през 1820 година никъде в близост до Манчестър, Ню Йорк, където живеел. Съживление каквото Джоузеф Смит описва се случва там, като започва през пролетта на 1824. Това, обаче сериозно разкъсва цялата историята на Джоузеф, защото няма достатъчно време между Първото видение и публикуването на Книгата на Мормон през 1830 за всички събития описани в историята от Първото видение.
   
 • Има други ранни описания на Първото видение, включително едно написано от самият Джоузеф Смит, в което не се споменава за появяване на Отца и Сина. Вместо това, тези ранни описания споменават ангел, дух, много ангели, или Синът. Историята в сегашният й вариант, не се е появила до 1838, много години след като Смит казва, че е имал видението.
   
 • Сега известните детайли за ранният живот на Смит противоречат на претенциите му, че е преследван през 1820 г. за разказването на историята за Първото видение. Като млад, той посещавал методистки богослужения, а по-късно се присъединил към методистки, църковни класове. Не е вписано преследване.

Съживление №1820

Околностите, в които живял Джоузеф Смит не са преживявали съживление през 1820 както го е описал той, при което големи множества се включвали към методистката, баптистката и презвитерианската църкви. Според ранни източници, включително данни за църковни конференции, вестници, църковни периодични издания, презвитериански извори и публикувани интервюта, нищо не се е случило през 1820-21 година, което да съвпадне с описанието на Смит. Не е имало значителни приходи към църковното членство в Палмира - Манчестър, Ню Йоркска област през 1820-21, които съпровождат големи съживления. Например, през 1820, Баптистката църква в Палмира приели само 8 човека чрез изповед на вяра и кръщение, Презвитерианската църква прибавя 14 членове, докато Методистката църковна област загубила 6 членове, падайки от 677 през 1819 на 671 през 1820 и до 622 през 1821 (виж Летописи на Презвитерианската църква в Женевска област, Презвитерианско Историческо Общество , Филаделфия; Летописи на Първата Баптистка църква в Палмира, Американско Баптистко Историческо Общество, Рочестър; Минути от (методистката) годишната Конференция, област Онтарио, 1818-1821г., 312, 330, 346, 366 стр.)*

В описанието си от 1838 г., Дж. Смит съобщава, че майка му, сестра му и двамата му братя били водени да се присъединят към местната Презвитерианска църква като резултат от съживлението през 1820 г. Но, майката на Смит, Луси, казва, че съживлението, което я довело до включване в църквата се случило след смъртта на синът й Алвин. Алвин умира на 19 ноември 1823 г., следвайки тази болезнена загуба Луси Смит казва, че:

по това време имаше голямо съживление в областта и цялата околност бе приповдигната от него и ние сред другите, се струпвахме в молитвеният дом, за да видим дали има дума на утеха за нас, която да облекчи претоварените ми чувства (Първа чернова на Историята на Луси Смит, 55 стр., Църковни Архиви на Светиите от последното време).*

Луси прибавя, че макар че нейният съпруг посетил само първите събирания, той нямал възражения към нея или децата й за ходенето им на църква или превръщането им в църковни членове. Има голямо количество достъпна информация, че съживлението, за което говори Луси Смит е започнало през пролетта на 1824 г. То се споменава в дузина вестници и религиозен, периодичен печат, датиращо от 25 януари 1825, в Методистко списание 8, (април 1825):159 и бележка в палмирският вестник, Wayne Sentinel 1 (септември 15, 1824):3).

Църковните архиви от това време разкриват изявено увеличение на членството, поради приемането на нови обръщенци. Баптистката църква приела 94*, Презвитерианската 99*, докато делото на Методистката нараснало до 208 човека. Никакво подобно съживление не се случва и не довежда “големи множества“, през 1820 г. в района на Палмира - Манчестър, както твърди Смит. От тези данни става ясно, че съживлението, което описва Джоузеф Смит не се случва през 1820, а през 1824. Когато Смит написва историята си, версия от 1838, той преднамерено връща обновлението с 4 години назад до 1820 г. и го прави част от историята на Първото видение, за което пробуждане нито семейството му, нито близки сътрудници са чували през тези ранни години. (За повече детайли виж, Диалог: Журнал на Мормонската мисъл, Пролет 1969, 59-100)

Причинява ли големи проблеми едно несъответствие върху историята на Джоузеф Смит? Разбира се, че да. Смит е описал една поредица от събития за 10 годишен период, която започва с Първото Видение и завършва с публикуването на Книгата на Мормон през 1830 г. Ако тази последователност не се е случила преди 1824 г. има само шест години, в които да се помести 10 годишната поредица, която Джоузеф твърди, че се е случила преди да бъде отпечатана Книгата на Мормон.

В историята, както се появява в мормонските писания, Смит казва, че през 1823, три години след Първото Видение от 1820, той бил посетен от ангел Мормони. Мормони казал на Смит за златните чинии, но му казал също, че трябва да изчака 4 години преди да се сдобие с тях. През 1827, Смит взима златните чинии и три години по-късно (1830) публикува Книгата на Мормон. Спомнете си обаче, че Смит свързва Първото Видение с голямо религиозно вълнение в Манчестър - област Палмира. От документираното по-горе, знаем, че това съживление се е случило не през 1820, а през 1824. Това означава, че първоначалното посещение на ангел Мормони три години след Първото Видение трябва да бъде датирано през 1827 г. Когато прибавим четирите допълнителни години, за които Джоузеф казва, че е трябвало да чака, за да вземе чиниите, той не би трябвало дори да ги има до 1831. Но по това време Книгата на Мормон вече била отпечатана. Десетгодишната последователност на събитията, които Смит споменава в историята за Първото Видение просто няма да съвпадне с промеждутъка време между 1824 и публикацията от 1830 на Книгата на Мормон.

Как произходът на историята на Мормон стана толкова объркан? Част от отговора се открива във Факта, че самият Джоузеф Смит разказва историята по няколко различни начина.

Една Вечно променяща се история

В около 1832 г., Дж. Смит, започва описанието на произхода на мормонската църква (единственото, написано със собствените му ръце), което е значително по-различно от официалната версия на Първото Видение, продиктувано шест години по-късно. Това описание от 1832, за което се посочва като странно, и никога не е било завършено и за много години останало недостъпно за публиката. Публикувано е в BYU Studies, пролетта на 1969, 278 стр., и също е включена в Личните Съчинения на Джоузеф Смит от Декан С. Джеси (Солт Лейк Сити:Desert Book, 1984 г., 14 стр.).

В този вариант Смит представя себе си като момче, което във възрастта между 12 и 15, било посветен и възприемчив читател на Библията. Твърди, че неговото изучаване на Писанията го е накарало да разбере, че всички деноминации грешат. Той пише:

чрез изследване на Писанията открих, че човечеството не дошло до Господ, а отстъпило от истинската и жива вяра и не е имало никакво общество или деноминация, която да строи върху Евангелието на Исус Христос както е записано в Новият Завет (Лични Бележки, 5 стр.).

Шест години по-късно, когато Смит представил официалният разказ за Първо Видение, променил историята си и никога повече не потвърдил, че неговото лично изучаване на Библията, го е довело до заключението, че всички църкви грешат. Вместо това, той казал, че Отецът и Синът му казали, че всички църкви не са прави, и че той не трябва да се присъединява към нито една. (Иронично, мормонските историци документирали факта, че Джоузеф Смит се включил в методистки църковен курс през 1825, което изглежда би постановило директно нарушение на потвърдената божествена заповед “не трябва да се включвам към нито една“.

Той твърди, че се е изненадал от това известие, защото допълнително добавя “понеже до този момент никога не ми мина през ума, че всички те грешат“. Отново, формулирайки това, Смит си противоречи, защото няколко параграфа по-горе в същият разказ, той пише: “Често си казвах... коя от всички групи е права, или всички те грешат?” Изказването - “никога не ми мина през ума, че всички те грешат“ - се появява в оригиналният ръкопис (виж BYU Studies цитирани по-рано, стр. 290), и в първото издание (1851) на Перла с Висока Цена. Тази непоследователна фраза е била редактирана и извадена в по-късните издания на ръкописите на Светиите от последният ден до някъде след 1980, когато е била вмъкната отново в английските издания на PGP. Но, все още е изпусната от някои чуждестранни издания, включително испански и португалски.

Дори без това противоречие, официалното описание от 1838 не съответства с варианта от 1832. В разказа от 1832, той вече знае, че всички църкви грешат, докато в историята от 1838, казва, че никога не си е представял, че всички са погрешни докато не бил информиран за този факт от двете божества.

По същият начин, майката на Смит, не знаела нищо за видението с Отеца и Сина в Святата горичка. В непубликуваният й разказ, тя проследява зараждането на Мормонството с посещение на ангел в спалнята. По това време Смит размишлявал, коя от всички църкви е истинската. Ангелът му казал “няма истинска Църква на Земята, нито една“ (Първа чернова на Историята на Луси Смит, 46 стр., Църковни архиви на СПД)*

Все пак е публикуван един вариант през 1834-35 г. в периодичното издание Вестител и Адвокат на Светиите от Последното Време, (1 том, 42, 78 стр.)* Това описание било написано от лидер на СПД Оливер Коудри с помощта на Дж. Смит. Говори се, как едно съживление през 1823 накарало 17 годишният Джоузеф Смит да се запали по религиозният въпрос. Според Коудри, Смит желаел да познае за себе си сигурността и реалността на чиста и свята религия (78 стр.). Той също се молел, ако съществува Върховно същество, да получи уверение, че е приет от него, и прояви по някакъв начин, че греховете му са простени (пак там, 78, 79). Според този разказ, един ангел (не божество) се явил в спалнята на Джоузеф, за да му каже, че греховете му са простени.

Противоречията предизвикани от това описание са многобройни. Първо, дата на съживлението е дадена за 1823, вместо за 1820. Второ, ако Смит вече е имал видение за Отецът и Синът в 1820 г., защо е трябвало да се моли през 1823 за това дали съществува Върховно създание или не? Трето, когато пробуждането го подтиква да се моли, личността, която се появява е ангел, не Отецът или Синът. Четвърто, посланието на ангела е относно прощението на греховете, а не за обявление, че всички църкви са грешни.

Тези широко отклоняващи се разкази повдигат сериозни въпроси за автентичността на историята за Първото Видение на Джоузеф Смит. Различни хора може да имат вариращи представи върху едно и също събитие, но ако една личност дава противоречиви истории за едно и също събитие, то ние сме оправдани да се съмняваме в личността и в истинността на разказа.

Преследване или Приемане?

Съврменното Първо Видение, не само се нарушава от историческата, достоверна информация за Палмирското, Ню Йоркско съживление, и ранните описания на Смит, но то също противоречи на онова, което знаем за неговите ранни години в Палмира. В официалният вариант Джоузеф Смит твърди, че е бил преследван от всички църкви в околността “понеже продължих да твърдя, че имах видение“. Но това е оспорено от един от неговите сътрудници. Орсамус Търнър, начинаещ печатар в Палмира до 1822, бил в младежки, дискусионен клуб с Джоузеф Смит. Той припомня, че Джоузеф, “след като прихвана искра от Методизма... стана много поносим съветник на вечерните срещи“ (История на Пионерското заселване на Фелпското и Горамското извоюване, 1851, 214 стр.). За това вместо да бъде преследван или да му се противопоставят, както твърди описанието му от 1838, младият Смит бил приет добре и му позволили да съветва при вечерните проповеди. Този факт е подкрепен от историк от Университета Бригъм Янг и СПД епископ, Джеймс Б. Алън. Той не намерил нищо съществено, с което да подкрепи твърдението на Смит, че е разказал историята за Първото Видение веднага след като се случила през 1820 г., и да е преживял гонение веднага след като се случило това в 1820, или дори това, че Смит разказва историята 10 години по-късно:

Има малко показания, ако въобще има такива, обаче, че до ранните 1830 Джоузеф Смит да е разказвал историята публично. Най-малкото, ако я е разказал, явно никой не я е счел за достатъчно важна, за да я запише по онова време и никой не го е критикувал за нея. Дори в личната биография на Джоузеф Смит не се споменава да е бил критикуван през този период, заради разказването на историята (“Важността на Първото Видение на Джоузеф Смит за Мормонската Мисъл“, Диалог: Журнал на Мормонската Мисъл, есен 1966, 30 стр.)

Заключение

Следователно, от всички достъпни извори за информация, официалната интерпретация на Първото Видение на Смит от 1838 г. изглежда е мит, не история:

 • Никъде не е имало съживление в Палмира - Манчестър, Ню Йоркска област през 1820.
   
 • Събитията както са разказани от Джоузеф Смит не се побират в периода между съживлението от 1824 и публикацията от 1830 на Книгата на Мормон.}
   
 • Смит бил приет, а не гонен от методистите.
   
 • В описанието му от 1832, Смит казва, че от лично изучаване на Библията достига до убеждението, че всички църкви са отстъпнически, докато разказа от 1838, казва, че "никога не ми мина през ума, че всички те грешат“.
   
 • Във неговият вариант от 1832, Смит претендира, че е видял само образ на Христос, а при версията от 1835, Смит разказва за посещение на ангел, докато в историята от 1838 посланието дошло от Отецът и Синът.
   
 • Никой не бил запознат със съвременната версия на Първото Видение, докато Смит не я продиктувал през 1838, и никакъв публикуван извор не я споменава до 1842 (пак там, 30 стр.).

Противоречията и несъответствията извадени на яве от предшестваните исторически данни демонстрират, че историята за Първото Видение, както е представено от Мормонската църква днес, трябва да се счете за продукт на творческият ум на Джоузеф Смит. Историческите факти и собствените думи на Смит го дискредитират.
 

*Фотокопия са достъпни при молба към Институтът за Религиозни Проучвания.
 Бележки

Професор Джеймс Б. Алън от Универитета Бригам Янг, във “Важността на Първото Видение на Джоузеф Смит за мормонската мисъл“, Диалог:Журнал на Мормонската мисъл, есен 1922, 29 стр. По това време Алън е бил СПД епископ.

Например, Мормонското църковно списание Ensign, април 1995, подчертана статия от шеста страница, за важността на Първото Видение, озаглавена “Оо, колко прекрасна бе утринта!: Първата молитва на Джоузеф Смит и Първото Видение“. Тя не даваше никакво указание за сериозните противоречия между разказа на Джоузеф Смит и историческите сведения.

Палмира и Манчестър веднага били съединени градове

Лейн написал, че Господното дело в Палмира и сродство се зародили през пролетта, и се разраснали умерено до времето на тримесечна среща, която се състояла на 25 и 26 септември 1824. Статията в Wayne Sentinel съобщава: "Става реформация в този град в голяма степен. Божията любов се изля навън към сърцата на мнозина, и излиянието на Духа изглежда се извършва с голяма сила."

Линда Кинг Нюел и Вален Типетц Авери, Мормонска съдба, Ема Хейл Смит, University of Illinois Press, 2 издание, 1994, 25 стр.